A significant causal association between C-reactive protein levels and schizophrenia

19 May 2016Masatoshi Inoshita, Shusuke Numata, Atsushi Tajima, Makoto Kinoshita, Hidehiro Umehara, Masahito Nakataki, Masashi Ikeda, Souichiro Maruyama, Hidenaga Yamamori, Tetsufumi Kanazawa, Shinji Shimodera, Ryota Hashimoto, Issei Imoto, Hiroshi Yoneda, Nakao Iwata & Tetsuro Ohmori

Findings provided evidence for a causal association between elevated C-reactive protein levels and schizophrenia risk when we conducted a Mendelian randomization analysis. Our findings suggest that elevated C-reactive protein itself may be a causal risk factor for schizophrenia and lead to the hypothesis that medications that reduce C-reactive protein levels can be used in schizophrenia.

Meta Analysis
1 effect
6163 subjects

Reported Outcomes

DeterminantsOutcomeDetails

Inflammation Lymphatic outcome
Inflammation
Lymphatic system

Schizophrenia Brain outcome
Minor increase risk of Schizophrenia
Brain system

High evidence
17.5%